Livka n.f.
 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Rodinám s deťmi postihnutými DMO a inak zdravotne postihnutými poskytujeme finančné príspevky na základe podaných žiadostí.

Pri žiadaní o finančný príspevok postupujte podľa nasledujúcich krokov

čítaj ďalej...

 

POBERÁME 2%

Jednou z možností, ako môžete podporiť zdravotne postihnuté deti, je poskytnutie príspevku 2% z vašich daní

V prípade záujmu podporiť našu činnosť, pozrite si nasledovné kroky k poukázaniu 2% z dane:

čítaj ďalej...

 

ŠTATÚT FONDU

Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.

Úlohou fondu je predovšetkým finančne podporovať liečbu zdravotne ťažko postihnutej Lívie Kočnerovej ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou /DMO/ a inak telesne postihnutých na území Slovenskej republiky.

Prostriedky z fondu budú použité najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok ako aj pomôcok uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, na podporu liečebných postupov a operácií na území v SR i v zahraničí a ozdravovacie pobyty.

Vo fonde pracuje šesť ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať deťom bez nároku na finančnú odmenu. Radi privítame aj ďalších z vás.

 

Registrácia neinvestičného fondu

 

Posledná aktualizácia: 21.2.2020