Livka n.f.
 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Rodinám s deťmi postihnutými DMO a inak zdravotne postihnutými poskytujeme finančné príspevky na základe podaných žiadostí.

Pri žiadaní o finančný príspevok postupujte podľa nasledujúcich krokov

čítaj ďalej...

 

POBERÁME 2%

Jednou z možností, ako môžete podporiť zdravotne postihnuté deti, je poskytnutie príspevku 2% z vašich daní

V prípade záujmu podporiť našu činnosť, pozrite si nasledovné kroky k poukázaniu 2% z dane:

čítaj ďalej...

 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Rodinám s deťmi postihnutými DMO a inak zdravotne postihnutými poskytujeme finančné príspevky na základe podaných žiadostí.

Milí rodičia, pri žiadaní o finančný príspevok Vám odporúčame postupovať podľa nasledujúcich krokov:

Na kontaktnú adresu neinvestičného fondu pošlite žiadosť o preplatenie liečenia alebo zdravotníckej pomôcky spolu s nasledujúcimi dokumentami a údajmi:

  1. Originál faktúry o zaplatení,ktorá je vystavená na meno postihnutej osoby
  2. Prefotený preukaz ZŤP
  3. Prefotenú správu od odborného lekára (neurológa) o diagnóze dieťaťa
  4. Dátum narodenia dieťaťa, číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti zaslaný finančný príspevok a kontaktnú emailovú adresu, prípadne telefónne číslo.

Správna rada neinvestičného fondu zasadá raz štvrťročne. Na základe doručených žiadostí, spĺňajúcich všetky horeuvedené podmienky, rozhoduje o pridelení finančných prostriedkov.

 

UPOZORNENIE: Finančné prostriedky sa neposkytujú vopred, ale až po zakúpení zdravotníckej pomôcky alebo po absolvovaní liečenia.

 

Posledná aktualizácia: 21.2.2020